En värmepump är en apparat som överför värmeenergi från en värmekälla till vad som kallas ”kylfläns”. Värmepumpar flyttar värmeenergi i motsatt riktning av spontan värmeöverföring, genom att absorbera värme från ett kallt utrymme och släppa det till en varmare. En värmepump använder en liten mängd extern ström för att uppnå arbetet med att överföra energi från värmekällan till kylflänsen.

Medan luftkonditioneringsapparater och frysar är kända exempel på värmepumpar är termen ”värmepump” mer generell och gäller för många värme-, luft- och luftkonditioneringsanordningar som används för rymmeuppvärmning eller rymdkylning. När en värmepump används för uppvärmning, använder den samma grundläggande kylningstypcykel som används av en luftkonditionering eller kylskåp, men i motsatt riktning – släpper ut värme i det konditionerade utrymmet i stället för omgivningen. I denna användning drar värmepumpar generellt värme från den kallare yttre luften eller från marken. [2]

I värmemodell är värmepumpar tre till fyra gånger mer effektiva vid upphettning än enkla elektriska motståndsvärmare som använder samma mängd el. Den typiska kostnaden för att installera en värmepump är emellertid också högre än den för en motståndsuppvärmning.

Bergvärmepump

Läs fler inlägg >>