Bergvärmepumpar & Bergvärme

Här hittar du lite information om Bergvärme och Bergvärmepumpar som kan guida dig i ditt val.

Använd ROT-avdrag

Du får lov att dra av 30% av kostnaden för installation av Bergvärmepump.

Miljön

Bergvärme är ett miljövänligt vilket gör det till ett väldigt attraktivt energialternativ.

Prisvänligt

Bergvärme är ett prisvänligt energialternativ som betalar av sig relativt fort.

ENERGIALTERNATIV

Bergvärme – ett intelligent energialternativ

Hur fungerar bergvärme

Här kan du se en film om hur bergvärme fungerar och hur den utvinns ur
marken och förs in i fastigheten.

Kylmedel

Värmepumpar använder ett kylmedel som mellanvätska för att absorbera värme där den förångas, i förångaren och sedan släppa ut värme där kylmediet kondenserar i kondensorn. Köldmediet strömmar genom isolerade rör mellan förångaren och kondensorn, vilket möjliggör...

läs mer

Värmeenergi

Värmeenergi överför naturligtvis från varma platser till kallare utrymmen. En värmepump kan dock vända om processen genom att absorbera värme från ett kallt utrymme och släppa det till en varmare. Värme är inte bevarad i denna process och kräver viss mängd extern...

läs mer

Vad är en värmepump

En värmepump är en apparat som överför värmeenergi från en värmekälla till vad som kallas ”kylfläns”. Värmepumpar flyttar värmeenergi i motsatt riktning av spontan värmeöverföring, genom att absorbera värme från ett kallt utrymme och släppa det till en varmare. En...

läs mer